Văn bản > Văn bản trung ương

Tìm kiếm văn bản

Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Danh sách văn bản

Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
25/2004/QH11 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Quốc hội 15/06/2004 01/01/2005
1344/QĐ-BYT QĐ v/v ban hành chuẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV2 (COVID-19) Bộ Y Tế 25/03/2020 25/03/2020
10/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội. Chính phủ 17/02/2012 10/04/2012
1023/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016 – 2020. Thủ tướng Chính phủ 07/06/2016 07/06/2016
56/2017/NĐ-CP Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em Chính phủ 09/05/2017 01/07/2017
18/CT-TTg Về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Thủ tướng Chính phủ 16/05/2017 16/05/2017
VTN/2019/CSD/026 V/v tham dự họp kiểm điểm đánh giá giữa kỳ cho dự án PTTTTD chu kỳ 2017-2021,tại Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019 Unicef Việt Nam 21/06/2019 21/06/2019