Quyết Định: Quyết đinh về việc thành lập Ban quản lý dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021
Số ký hiệu 23/QĐ-KHĐT Ngày ban hành 07/02/2018
Loại văn bản Quyết Định Ngày có hiệu lực 02/07/2018 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành Sở Kế hoạch và Đầu tư Người ký Hồ Phước Thành

Tập tin đính kèm
QĐ-23-(1).pdf   QĐ-23-(1).pdf