Quyết Định: Quyết đinh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021
Số ký hiệu 24/QĐ-KHĐT Ngày ban hành 12/02/2018
Loại văn bản Quyết Định Ngày có hiệu lực 12/02/2018 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành Sở Kế hoạch và Đầu tư Người ký Hồ Phước Thành

Tập tin đính kèm
QĐ-24-(1).pdf   QĐ-24-(1).pdf