Giấy mời: GM Hội thảo nâng cao năng lực và vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em vào lập kế hoạch và ngân sách PT KTXH tỉnh giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu 116/GM-KHDT Ngày ban hành 11/06/2019
Loại văn bản Giấy mời Ngày có hiệu lực 11/06/2019 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành Sở Kế hoạch và Đầu tư Người ký Phạm Công Thành

Tập tin đính kèm
1821_2019_1821_Moi-hoi-thao-hoat-đong-51-signed-1-(1).pdf   1821_2019_1821_Moi-hoi-thao-hoat-đong-51-signed-1-(1).pdf