Văn bản > Văn bản tỉnh

Tìm kiếm văn bản

Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Danh sách văn bản

Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
441/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Văn kiện Dự án "Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026" do Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc viện trợ không hoàn lại UBND tỉnh Gia Lai 07/07/2022 07/07/2022
116/GM-KHDT GM Hội thảo nâng cao năng lực và vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em vào lập kế hoạch và ngân sách PT KTXH tỉnh giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư 11/06/2019 11/06/2019
24/QĐ-KHĐT Quyết đinh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 12/02/2018 12/02/2018
23/QĐ-KHĐT Quyết đinh về việc thành lập Ban quản lý dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 07/02/2018 02/07/2018
1170/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt văn kiện dự án "Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai" do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) tài trợ UBND tỉnh 29/12/2017 29/12/2017