Tờ trình: Thẩm định và Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thấu dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diên tỉnh Gia Lai” do Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) tài trợ - Hạng mục: Mua sắm thuốc – hoạt động 16.1 được phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai
Số ký hiệu 02/TTr-BQL Ngày ban hành 30/05/2019
Loại văn bản Tờ trình Ngày có hiệu lực 30/05/2019 12:00:00 SA
Cơ quan ban hành Ban quản lý dự án PTTTTD tỉnh Gia Lai Người ký Phạm Công Thành

Tập tin đính kèm
To-trinh-tham-đinh-(1).pdf   To-trinh-tham-đinh-(1).pdf