Văn bản > Văn bản cơ quan

Tìm kiếm văn bản

Nội dung trích yếu cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Danh sách văn bản

Số văn bản Tên văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực
06/BC-BQL Báo cáo tình hình thực hiện DA PTTTTD tỉnh Gia Lai Ước năm 2019 và dự kiến KH năm 2020-2021 BQL Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện 26/11/2019 26/11/2019
05/BC-BQL Báo cáo tình hình thực hiện dự án PTTTTD tỉnh Gia Lai 6 tháng đầu năm 2019 BQL Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện 09/07/2019 09/07/2019
29/CV-BQL Cv vv Kế hoạch triển khai hoạt động 1.4 về truyền thông BQL Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện 13/06/2019 13/06/2019
02/TTr-BQL Thẩm định và Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thấu dự án “Phát triển trẻ thơ toàn diên tỉnh Gia Lai” do Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) tài trợ - Hạng mục: Mua sắm thuốc – hoạt động 16.1 được phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai Ban quản lý dự án PTTTTD tỉnh Gia Lai 30/05/2019 30/05/2019