Thông báo: Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc c

Thông báo: Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5

19/05/2019

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thông báo treo cờ Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

  1. Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc từ sáng ngày 30/04/2019 đến hết ngày 01/05/2019  
  2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân biết, thực hiện.