Liên hệ

LIÊN HỆ

Upload:
 Security code

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ban Quản lý dự án - Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai

Project Management Unit - Comprehensive Child Development in Gia Lai Province

Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Pleiku, Gia Lai

Email: unicef.gialai@gmail.com

Điện thoại: 0269 3 717 500 - 0269 3 887 389