Hoạt động dự án > Vì sự sống còn và phát triển trẻ em

Xử lý và trữ nước an toàn trong hộ gia đình

Thêm một chương trình hỗ trợ bà con xử lý và trữ nước an toàn, tại huyện Krông Pa. - Xem chi tiết...