Hoạt động dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo tập huấn vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em vào KH PT KTXH tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2020-2021 đã được UBND tỉnh và Unicef Việt Nam phê duyệt; Hợp phần Chính sách quản trị và Xã hội - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo tập huấn vận động lồng ghép các chỉ tiêu liên quan tới trẻ em... - Xem chi tiết...

Xử lý và trữ nước an toàn trong hộ gia đình

Thêm một chương trình hỗ trợ bà con xử lý và trữ nước an toàn, tại huyện Krông Pa. - Xem chi tiết...

Ngày Làm việc của đoàn chuyên gia quốc tế

Ngày làm việc của đoàn chuyên gia quốc tế, Unicef Việt Nam và Bộ LĐTBXH tại huyện Mang Yang và xã Ayun khảo sát nhu cầu đào tạo về công tác BVTE - Xem chi tiết...

Tập huấn hướng dẫn viên chương trình làm cha mẹ vì sự PTTD trẻ thơ Việt Nam

- Xem chi tiết...

Chuyến thăm của nhà tài trợ Unicef Hàn Quốc

- Xem chi tiết...