Giới thiệu > Thông tin liên hệ
           Ban quản lý dự án Phát triển trẻ thơ toàn diện tỉnh Gia Lai
    Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám - Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 0269.3717 500 hay 0269.3887 389
           Fax: 0269.3717 500
               Email: unicef.gialai@gmail.com
    Website: http://skhdt.gialai.gov.vn/unicefgialai.aspx