Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

29/10/2020
 1. Luật tổ chức Chính quyền địa phương.
 2. Luật Viên chức
 3. Luật đất đai số 45/2013/QH 13 ngày 29/11/2013 của Quốc Hội.
 4. Luật đấu thầu số 43/ 2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội.
 5. Luật quản lý tái sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc Hội.
 6. Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc Hội.
 7. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội.
 8. Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội.
 9. Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014.
 10. Luật quy hoạch số 21/2017/QH 14 ngày 24/11/2017 của Quốc Hội.
 11. Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội.
 12. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012
 
Đề nghị các thí sinh chủ động tự nghiên cứu tài liệu ôn tập theo danh mục tài liệu nêu trên.
VĂN PHÒNG SỞCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map