Default news teaser image
Thông báo trúng tuyển viên chức Năm 2021

Default news teaser image
Quyết định công nhận trúng tuyển viên chức 2020

Default news teaser image
Thông báo Thí sinh đủ điều kiện, Tiêu chuẩn dự phỏng phóng (Vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Default news teaser image
Quyết định thành lập Ban kiểm tra Phiếu Đăng ký dự tuyển, kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Default news teaser image
Quyết định thành lập Ban kiểm tra sát hạch, kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Default news teaser image
Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Default news teaser image
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

Default news teaser image
Thông báo về việc tuyển dụng Viên chức năm 2020

Default news teaser image
Bổ nhiệm Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Default news teaser image
Thông báo về việc tuyển dụng Công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Default news teaser image
Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Điều động công chức

Default news teaser image
Phân bổ biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động cho cơ quan và đơn vị trực thuộc Sở năm 2019

 1 - 2 - 3 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map