Default news teaser image
Quyết định thành lập Ban kiểm tra Phiếu Đăng ký dự tuyển, kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Default news teaser image
Thông báo về việc tuyển dụng Viên chức năm 2020

Default news teaser image
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020

Default news teaser image
Bổ nhiệm Phó trưởng phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Default news teaser image
Thông báo về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Thông báo về việc tuyển dụng Công chức tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020

Default news teaser image
Kế hoạch tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Điều động công chức

Default news teaser image
Phân bổ biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động cho cơ quan và đơn vị trực thuộc Sở năm 2019

Default news teaser image
Kết luận Thanh tra công tác Nội vụ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Giao chỉ tiêu người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp năm 2019

Default news teaser image
Tình hình triển khai kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí Thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ

Default news teaser image
Công chức, viên chức đề nghị thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị

Default news teaser image
Bổ nhiệm kế toán trưởng Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai

 1 - 2 - 3 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map