Default news teaser image
THÔNG BÁO Về việc trúng tuyển viên chức (Bà Nguyễn Thị Trang Thanh)

Default news teaser image
THÔNG BÁO Về việc trúng tuyển viên chức (Ông Nguyễn Đại Ngôn)

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Default news teaser image
KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức vào làm việc ở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Gia Lai năm 2024

Default news teaser image
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng công chức ở các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
THÔNG BÁO Điểm phỏng vấn và danh sách dự kiến người trúng tuyển, kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Default news teaser image
THÔNG BÁO Thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Default news teaser image
Dự thảo báo cáo Tổng kết tình hình công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Nội quy phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Default news teaser image
KẾ HOẠCH Tổ chức tuyển dụng viên chức của Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

 1 - 2 - 3 - 4 


Chung nhan Tin Nhiem MangCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map