You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Default news teaser image
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28.2.2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Default news teaser image
Đề nghị tham mưu, đề xuất các giải pháp để triển khai công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Default news teaser image
Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hàng tháng năm 2020

Default news teaser image
Giới thiệu Luật đầu tư số 61/2020/QH14

 


Default news teaser image
Hướng dẫn các đơn vị báo cáo tình hình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025

Default news teaser image
Tham gia ý kiến đối với toàn văn dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Default news teaser image
Hướng dẫn khai báo y tế , sử dụng ứng dụng khai báo sức khỏe để kiểm soát dịch bệnh Covid - 19


Default news teaser image
Đảm bảo tiến độ xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành trong thời gian thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND của Ủy Ban nhân dân tỉnh

Default news teaser image
THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO LẬP NHIỆM VỤ QUY HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050


Default news teaser image
Lấy ý kiến Đề án phát triển nông nghiệp CNC

Default news teaser image
Đề nghị báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019 gửi về Sở KHĐT trước ngày 10/01/2020
Đề nghị truy cập vào đỉa chị sau để tải các phụ lục kèm theo: 

http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin...

Default news teaser image
Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Default news teaser image
Kiểm tra, rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2020.


Default news teaser image
Về việc hướng dẫn thị đua, khen thưởng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, tiêu biểu về "Ứng dụng CNTT có hiệu quả trong doanh nghiệp"

 1 - 2 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map