Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành > Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 c

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

06/04/2023
      Ngày 05 tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;
         Theo đó giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT và Sổ tay hướng dẫn kèm theo Công văn số 9468/BKHĐT-KTNN ngày 26/12/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (chú trọng các nội dung về các biện pháp ưu tiên để lồng ghép và các công cụ hỗ trợ phân tích nội dung PCTT trong các lĩnh vực/ngành) để lồng ghép nội dung PCTT vào kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc ngành, lĩnh vực và địa bàn phụ trách, đồng thời giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chi tiết văn bản tại đây./.
                                                                                                                                 Nguồn Phòng Quản lý ngành


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map