Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành > QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC VÀ THỜI HẠN NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, GIỮ CHỨ

QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC VÀ THỜI HẠN NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN KHÔNG ĐƯỢC THÀNH LẬP, GIỮ CHỨC DANH, CHỨC VỤ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH, HỢP TÁC XÃ SAU KHI THÔI CHỨC VỤ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ XÂY DỰNG

14/09/2023
Ngày 01/8/2023 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 05/2023/TT-BXD quy định Danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ quyền hạn không được thành lập giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
Theo đó, các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ bao gồm:
1. Quy hoạch xây dựng, kiến trúc.
2. Hoạt động đầu tư xây dựng.
3. Phát triển đô thị.
4. Hạ tầng kỹ thuật.
5. Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản.
6. Vật liệu xây dựng.
7. Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng.
8. Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
9. Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nêu trên.
Thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ từ 12 tháng đến 24 tháng hoặc đến thời điểm kết thúc chương trình đề án tùy thuộc vào từng lĩnh vực.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2023.
Chi tiết văn bản tại đây: THONG-TU-05-2023-TT-BXD-NGAY-01-08-2023.pdfCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map