Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành > Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

14/08/2023
Để chuẩn bị và đưa thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vào vận hành Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 về việc hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.Trên cơ sở thông tư của bộ, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành 2 quy chế, đó là (i) Quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; (ii) Quy chế đăng ký và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sau khi có ý kiến chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.Trung tâm Lưu ký chứng khoán ban hành Quy chế hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành các quy trình nghiệp vụ vận hành và quản trị hệ thống.Về công tác chuẩn bị hạ tầng, HNX và VSD hoàn thành việc xây dựng hệ thống giao dịch, hệ thống thanh toán vận hành thông suốt và ổn định. Việc tuyên truyền, đào tạo công chúng đầu tư cũng được các đơn vị phối hợp tổ chức liên tục với nhiều hình thức khác nhau nhằm trang bị đầy đủ kiến thức cho các nhà đầu tư trước khi tham gia giao dịch.
Kết quả thực hiện các giải pháp nhằm đưa thị trường trái phiếu tiếp cận với chuẩn mực quốc tế ngày 19/7 , Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ khai trương hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra đời là hết sức cần thiết, góp phần tạo ra một nền tài chính đa dạng, hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn trung và dài hạn để phát triển đất nước nhằm giảm sự phụ thuộc quá nhiều vào kênh tín dụng ngân hàng. Đây là mục tiêu được Chính phủ đề ra và các cơ quan quản lý, các đơn vị, tổ chức liên quan quyết tâm để thực hiện có hiệu quả".
Để nâng cao chất lượng và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, cần ưu tiên phát triển các thị trường tập trung có sự quản lý hiệu quả của cơ quan nhà nước và sự minh bạch để người dân, doanh nghiệp giám sát giúp thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, ổn định, minh bạch, an toàn và bền vững. Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan.
Một là, tiếp tục công tác hoàn thiện thể chế chính sách; tổ chức thị trường hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt; tiến hành cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức phát hành TPDN bao gồm cả phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ.
Hai là, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, thông tin về tình hình thị trường, đào tạo kiến thức tài chính cho nhà đầu tư và tăng cường kiểm soát, xử lý việc đưa tin không chính thống, ảnh hưởng tiêu cực đến  thị trường.
Ba là, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các tổ chức trung gian, các Công ty chứng khoán từ khâu tư vấn phát hành đến hỗ trợ doanh nghiệp phát hành, kiểm soát đối tượng được tham gia đầu tư; nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhân viên các Công ty chứng khoán.
Bốn là, tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ liên quan đến trái phiếu, bảo đảm tính công khai, minh bạch cho thị trường.Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map