Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành
Default news teaser image
Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường BĐS phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Default news teaser image
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023

Default news teaser image
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
          Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm...

Default news teaser image
Lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Gia Lai
          Ngày 18/01/2023, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch 160/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
      ...

Default news teaser image
Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước do ảnh hưởng COVID-19 năm 2022

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai năm 2023

Default news teaser image
Bộ Công thương ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời điện gió chuyển tiếp
         Ngày 07/01/2023 Bộ Công thương đã ban hành khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp tại Quyết định 21/QĐ-BCT, theo đó quy định về giá trần của khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy...

Default news teaser image
Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, tiến độ thực hiện đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Hướng dẫn một số nội dung giải trình về sử dụng công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

Default news teaser image
Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023

Default news teaser image
Định mức KT-KT dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ
     Thông tư 17/2022/TT-BKHCN về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ xử lý yêu cầu xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành ngày 16/12/2022....

Default news teaser image
Quy định về tự đánh giá chất lượng thống kê nhà nước
       Thông tư 22/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 09/12/2022.
       Theo đó, tự đánh giá chất...

Default news teaser image
Bãi bỏ Nghị quyết 167 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2023 - Bộ Khoa học và Công nghệ

Default news teaser image
Quyết định về phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map