You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Quy hoạch - kế hoạch > Quy hoạch > Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến nă

Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

10/05/2017
       Ngày 20/3/2017 UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, với mục tiêu là đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo; tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan các nhiệm vụ chính trị hiệu quả và mỹ quan; các loại phương tiện sử dụng để quảng cáo, tuyên truyền cổ động trực quan theo quy cách thống nhất, khuyến khích sử dụng công nghệ mới và lắp đặt tại các khu vực, địa điểm đã được xác định; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, từng bước đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp, bảo đảm yếu tố mỹ quan, văn minh đô thị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân khi tham gia thực hiện các hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo.
      Phấn đấu đến năm 2030, cơ bản các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng các bảng tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị và bảng quảng cáo. Các hoạt động quảng cáo ngoài trời tạo sự đồng nhất, tính thẩm mỹ chung và đi vào nề nếp theo quy định của pháp luật.
      Trong giai đoạn 2016 – 2020: Xây dựng 621 pa nô, cụm panô; 09 bảng điện tử; 07 cổng chào; 755 trụ, cặp trụ treo băng rôn, cờ, áp phích tuyên truyền chính trị; 570 bảng quảng cáo; 1.463 trụ, cặp trụ treo băng rôn quảng cáo.
Trong giai đoạn 2020 – 2030: Xây dựng 770 pa nô; 12 bảng điện tử; 20 cổng chào; 739 trụ, cặp trụ treo băng rôn, cờ, áp phích tuyên truyền chính trị; 650 bảng quảng cáo; 1.210 trụ, cặp trụ treo băng rôn quảng cáo và 06 bảng điện tử quảng cáo.
Để đạt được mục tiêu trên cần tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu, đó là:
    * Giải pháp về vốn
- Thực hiện tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị và quảng cáo không có mục đích sinh lời chủ yếu từ ngân sách địa phương.
- Trường hợp quảng cáo thương mại hoặc xã hội hóa tuyên truyền kết hợp quảng cáo: Cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quảng cáo tự bỏ 100% vốn đầu tư xây dựng, lắp đặt, bảo quản, duy tu bảng quảng cáo.
    * Giải pháp về đất:
- Trường hợp thực hiện 100% tuyên truyền cổ động nhiệm vụ chính trị và quảng cáo không có mục đích sinh lời, xã hội hóa tuyên truyền kết hợp quảng cáo: Nhà nước giao đất sử dụng.
- Trường hợp quảng cáo thương mại:
+ Đối với bảng nằm trên đất đã được chuyển quyền sử dụng (đất ruộng, đất rừng, đất nhà, đất vườn của tổ chức cá nhân), cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp quảng cáo tự thỏa thuận, thuê địa điểm.
+ Đối với các quảng cáo trên đất do UBND các cấp quản lý, cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp tự thỏa thuận, nộp phí sử dụng theo quy định hiện hành.
     * Giải pháp về môi trường
- Khảo sát địa tầng, địa chất ngầm trước khi thi công; rào chắn, cắm biển cảnh báo tại khu vực thi công công trình quảng cáo.
- Khi xây dựng công trình quảng cáo, không để vật tư, vật liệu gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến an toàn công trình, tính mạng, tài sản của nhân dân.
- Sau khi thi công xây dựng công trình quảng cáo hoặc hết hạn treo đặt phương tiện quảng cáo, phải tháo gỡ, dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại chỗ.
- Trong quá trình thực hiện quảng cáo, phải theo dõi, định kì duy tu, sửa chữa tránh để các phương tiện quảng cáo hư hỏng, rách nát, mất mỹ quan.
   *  Giải pháp đối với các bảng quảng cáo không phù hợp với quy định:
Các bảng quảng cáo đã được cấp phép nhưng không phù hợp với quy hoạch, được thực hiện đến hết thời hạn ghi trong giấy phép, sau đó phải tháo dỡ hoặc điều chỉnh, nâng cấp cho phù hợp với quy hoạch.
    *  Giải pháp về quản lý nhà nước:
Thực hiện theo Luật Quảng cáo và các văn bản quy định hiện hành. Khi có quy định, hướng dẫn mới của các cơ quan có thẩm quyền về phân cấp quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc phân cấp công tác quản lý hoạt động quảng cáo cho các đơn vị cấp huyện. Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch quản lý chung, hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị này xử lý những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai. Việc phân cấp quản lý phải đảm bảo hoạt động quảng cáo tại các địa phương được quản lý chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn.
Nguồn: Phòng Tổng hợp


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map