You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Quy hoạch > Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020

10/01/2019
Ngày 28/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 662/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, với các nội dung sau:
1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại phần căn cứ của Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2012 của UBND tỉnh như sau:
- Thay thế Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 bằng Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.
- Thay thế Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ bằng Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
- Thay thế Công văn số 62/BNN-KTHT ngày 10/01/2011 bằng Công văn số 2163/BNN-KTHT ngày 18/03/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 của Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2012 của UBND tỉnh cụ thể như sau:
- Tại Mục b, Khoản 3  Mục tiêu cụ thể bổ sung:
+ Bổ sung vào Quy hoạch sắp xếp lại dân cư cho 232 hộ thuộc đối tượng theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số hộ sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch là 6.714 hộ.
- Tại Mục a, Khoản 4 Nội dung quy hoạch: Quy hoạch bố trí sắp xếp lại dân cư cho các đối tượng thuộc Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,  bổ sung:
+ Bổ sung Quy hoạch bố trí dân cư cho các đối tượng dân cư trong vùng thiên tai là 189 hộ, trong đó bố trí: 01 điểm dân cư tập trung với 60 hộ, bố trí 11 điểm dân cư xen ghép với 68 hộ, ổn định tại chỗ 6 điểm với 61 hộ. Tổng số hộ sau điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối tượng dân cư trong vùng thiên tai là 2.302 hộ với 59 điểm dân cư, trong đó bố trí 19 điểm dân cư tập trung với 1.342 hộ, bố trí 31 điểm dân cư xen ghép với 622 hộ, ổn định tại chổ 338 hộ với 9 điểm dân cư.
+ Bổ sung Quy hoạch bố trí dân cư cho các đối tượng dân di cư tự do là 43 hộ, trong đó bố trí 01 điểm dân cư tập trung với 43 hộ. Tổng số hộ sau điều chỉnh cục bộ quy hoạch đối tượng dân di cư tự do là 537 hộ với 37 điểm dân cư, trong đó bố trí 02 điểm dân cư tập trung với 63 hộ, bố trí 31 điểm dân cư xen ghép với 396 hộ, ổn định tại chổ 78 hộ với 4 điểm dân cư.
- Tại Mục d, Khoản 4, Nội dung quy hoạch: Về đất đai để bố trí, sắp xếp lại dân cư nông thôn, bổ sung:
+ Tổng diện tích đất dự kiến để bố trí, sắp xếp lại cho 232 hộ dân cư bổ sung vào Quy hoạch bố trí dân cư thuộc Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gồm đất ở và đất sản xuất) và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu khu dân cư là 49,71 ha.
- Tại mục b, Khoản 5 phân theo nguồn vốn đầu tư bổ sung: Dự kiến vốn đầu tư bố trí, sắp xếp lại dân cư cho 232 hộ dân cư bổ sung vào Quy hoạch bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là 12 tỷ đồng.
3. Điều 2 và Điều 3 giữ nguyên theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2012 của UBND tỉnh.

Chi tiết nội dung Quyết định số 662/QĐ-UBND xem tại đây./.
Nguồn: Phòng TH-QH

 Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map