Quy hoạch - kế hoạch > Quy hoạch > HỒ SƠ QUY HOẠCH TỈNH GỬI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO LẬP QUY HOẠCH TỈNH (THEO NỘI DUNG CÔNG VĂN SỐ 2605/S

HỒ SƠ QUY HOẠCH TỈNH GỬI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO LẬP QUY HOẠCH TỈNH (THEO NỘI DUNG CÔNG VĂN SỐ 2605/SKHĐT-QH,TH-ODA NGÀY 07/9/2023)

07/09/2023
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 31/8/2023 (theo Giấy mời số 273/GM-VP ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh về họp hoàn thiện dự thảo quy hoạch tỉnh tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050);
Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi thành viên Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh (theo Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) về hồ sơ quy hoạch tỉnh để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh.
Công văn số 2605/SKHĐT-QH,TH-ODA ngày 07/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Lịch làm việc.
Hồ sơ quy hoạch tỉnh bao gồm:
(1) BÁO CÁO THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH TỈNH


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map