You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Quy hoạch > Ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy

Ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017

10/01/2019
Thực hiện quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch; Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017.
Ngày 21/12/2018 UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không còn phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2017, gồm 03 quyết định sau:
1.  Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;
2.  Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;
3.  Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Gia Lai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Chi tiết nội dung Quyết định số 606/QĐ-UBND xem tại đây.
Nguồn: Phòng TH-QH


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:24 /GP-TTĐT  của Cục QL Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map