Quy hoạch - kế hoạch > Quy hoạch > BÁO CÁO QUY HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 (LẤY Ý KIẾN TẠI VĂN BẢN 825/

BÁO CÁO QUY HOẠCH TỈNH GIA LAI THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 (LẤY Ý KIẾN TẠI VĂN BẢN 825/UBND-KTTH, NGÀY 11/4/2023 CỦA UBND TỈNH GIA LAI)

12/04/2023
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 825/UBND-KTTH ngày 11 tháng 4 năm 2023 về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt quy hoạch tỉnh); Sở kế hoạch và Đầu tư đăng tải báo cáo quy hoạch tỉnh đồng thời gửi kèm nội dung tham gia ý kiến và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến qua các lần lấy ý kiến. 
Tài liệu bao gồm:
1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch tỉnh (tập 1. Hiện trang và dự báo; tập 2. phương án phát triển);
2. Báo cáo tóm tắt;
3. Hệ thống sơ đồ, bản đồ;
4. Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC);
5. Văn bản tham gia ý kiến và báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia;
6. 38 Phương án đề xuất trong quy hoạch tỉnh.


CHI TIẾT TẠI ĐÂY
1. TẬP 1 - HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO QUY HOẠCH TỈNH
2. TẬP 2 - PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH TỈNH
3. BÁO CÁO TÓM TẮT QUY HOẠCH TỈNH
4. HỆ THỐNG SƠ ĐỒ, BẢN ĐỒ
5. BÁO CÁO ĐMC
6. VĂN BẢN THAM GIA Ý KIẾN VÀ BÁO CÁO TIẾP THU GIẢI TRÌNH Ý KIẾN
7. 38 PHƯƠNG ÁN ĐỀ XUẤT TRONG QUY HOẠCH TỈNH 
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map