Default news teaser image
Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng phường Ia Kring và phường Diên Hồng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Yên Đpỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Default news teaser image
Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng suối Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Túc, H.Krông Pa, tỉnh Gia Lai đến năm 2035

Default news teaser image
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã An Khê đến năm 2035

Default news teaser image
NGHỊ QUYẾT 148/NQ-CP NGÀY 11/11/2022 VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 06-NQ/TW VỀ QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Default news teaser image
THÔNG TƯ 04/2022/TT-BXD NGÀY 24/10/2022 QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG LIÊN HUYỆN, QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN DO BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH

Default news teaser image
Nghị quyết 152/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Default news teaser image
Nghị quyết 138/NQ-CP về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Default news teaser image
Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 20/10/2022 của Tỉnh uỷ Gia Lai về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay


Default news teaser image
Triển khai Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025.


Default news teaser image
V/v lấy ý kiến 38 nội dung đề xuất trong quy hoạch tỉnh.

Default news teaser image
Nghị định số 67/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ

Default news teaser image
Văn bản số 1725/UBND-KTTH ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội

Default news teaser image
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map