Quy hoạch - kế hoạch > Kế hoạch > Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Ban T

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW

07/09/2023
Ngày 05 tháng 9 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 2373/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 63-CTr/TU ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 152/NQ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Kế hoạch đã xác định mục tiêu tổng quát: Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững; nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và kinh tế thị trường. Phát triển nhanh các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch; phát triển khu vực kinh tế tư nhân; xây dựng năng lực đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt chủ trương, chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quốc phòng, an ninh khu vực biên giới được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, duy trì ổn định. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; năng động, sáng tạo. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực để xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Bắc Tây Nguyên.
CHI TIẾT TẠI ĐÂY
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map