Phổ biến giáo dục pháp luật
Default news teaser image
Quyết định số 2238/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030

Default news teaser image
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Default news teaser image
Nghị định số 134/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Default news teaser image
Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Default news teaser image
Nghị định số 100/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
100_2021_ND-CP_15112021_2-signed.pdf

Default news teaser image
Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.
102_2021_ND-CP_16112021-signed.pdf

Default news teaser image
Thông tư 06/2021/TT-TTCP Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra


Default news teaser image
Thông tư 16/2020/TT-BQP quy định về việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng

Default news teaser image
Luật nghĩa vụ quân sự 2015
282383.pdf

Default news teaser image
Thực hiện phòng, chống dịch Covid 19 theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Tài liệu hội nghị triển khai và tập huấn Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ vi định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
Sách hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Default news teaser image
Sổ tay phổ biến các quy định về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai)

Default news teaser image
03 Tờ gấp "Tìm hiểu quy định về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" - năm 2021

Default news teaser image
Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map