Thông tin khác > Khảo sát phiếu điều tra công nghệ nhằm xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài

Khảo sát phiếu điều tra công nghệ nhằm xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân

28/04/2023
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động tìm kiếm và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam theo nội dung tại Quyết định số 1851/QĐTTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 138/QĐ-TTg ngày 26/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 168/QĐ-TTg ngày 17/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp rà soát, tổng hợp nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao, đổi mới và phát triển công nghệ nước ngoài phục vụ nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh
Thông tin và mẫu Phiếu tải tại đây:


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map