Thông tin khác > Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai phối hợp t

Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức khóa đào tạo với chủ đề: Ứng dụng công nghệ số trong lãnh đạo và truyền thông cho DNNVV trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/04/2023
Thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/03/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1331/KH-UBND ngày 22/6/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ "phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Chương trình hành động số 921/CTHĐ-UBND ngày 12/5/2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
 Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức khóa đào tạo với chủ đề: Ứng dụng công nghệ số trong lãnh đạo và truyền thông cho DNNVV trên địa bàn tỉnh Gia Lai
- Đối tượng, thời gian, địa điểm xem chi tiết tại đây:
- Đăng ký tham gia bằng cách quét mã QR dưới đây:
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map