Đôn đốc xây dựng Kế hoạch Khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh Gi

Đôn đốc xây dựng Kế hoạch Khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh Gia Lai năm 2021 và các năm tiếp theo

29/10/2021

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1091/KH-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh năm 2021 và các năm tiếp theo (đính kèm trên hệ thống) và Nghị quyết 46/NQ-HĐND, ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh Gia Lai với mục tiêu: “ Nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ doanh nghiệp, từ đó tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào hệ thống chính quyền, tăng động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển cũng chính là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phấn đấu chỉ số PCI tỉnh Gia Lai năm 2021 đạt top 25 và đến năm 2025 đạt top 20”.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 2647/SKHĐT-XTĐT, ngày 16 tháng 8 năm 2021 về việc xây dựng Kế hoạch khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh Gia Lai năm 2021 và các năm tiếp theo (sau đây gọi chung là Kế hoạch).
Đến ngày 28/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Kế hoạch của các đơn vị sau:
- Các sở, ngành: Sở Công Thương, Sở Giao thông Vận tải, Sở Ngoại vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý Thị trường, Công an tỉnh.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Pleiku, Chư Prông, Đăk Đoa, Đăk Pơ, Kông Chro, Mang Yang, Phú Thiện.
Đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã còn lại khẩn trương triển khai xây dưng Kế hoạch theo đúng hướng dẫn tại Văn bản số 2647/SKHĐT-XTĐT, ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 1091/KH-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh năm 2021 và các năm tiếp theo. Lịch kiểm tra dự kiến sẽ tiến hành trong tháng 11 năm 2021 và sẽ thông báo cụ thể sau.
Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong sự phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị.
Trân trọng./.
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map