Default news teaser image
Đôn đốc xây dựng Kế hoạch Khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh Gia Lai năm 2021 và các năm tiếp theo

Default news teaser image
Tin tức PCI- Số 21 ấn phẩm Quý III năm 2021

Default news teaser image
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Khắc phục, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh Gia Lai năm 2021 và các năm tiếp theo

Default news teaser image
Kế hoạch khắc phục nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PCI của tỉnh năm 2021 và các năm tiếp theo

Default news teaser image
Ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Gia Lai năm 2021 và các năm tiếp theo

Default news teaser image
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Quốc gia năm 2021

Default news teaser image
Quyết định điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Quyết định ban hành bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh Gia Lai

Bộ chỉ số DDCI: "Cú hích" nâng cao năng lực điều hành của tỉnh Gia ...
Bộ chỉ số DDCI: "Cú hích" nâng cao năng lực điều hành của tỉnh Gia Lai
(GLO)- Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh...

Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Gia Lai:Tìm giải pháp đột...
Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Gia Lai:Tìm giải pháp đột phá
GLO)- Năm 2018, Chỉ số năng lực cạnh...Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map