VĂN BẢN LẤY Ý VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC VBQPPL DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH 
 
 |<  < 1 - 2  >  >| 
STT Thông tin về văn bản QPPL được lấy ý kiến Link xem/ tải văn bản Góp ý văn bản
1 V/v lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai Dự thảo Tờ trình, Quyết định tại đây./. Góp ý văn bản
2 Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 Góp ý văn bản
3 Nghị quyết về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND Góp ý văn bản
4 Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND tỉnh V/v ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai VanBanGoc_10-2018-QĐ-UBND.pdf Góp ý văn bản
5 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 23/05/2016 của UBND tỉnh Quyết định ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư áp dụng tại địa bàn tỉnh Gia Lai VanBanGoc_26-2016-QĐ-UBND.pdf Góp ý văn bản
6 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND Ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai VanBanGoc_29-2017-QĐ-UBND.pdf Góp ý văn bản
7 Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh V/v Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành VanBanGoc_29-2019-QĐ-UBND.pdf Góp ý văn bản
8 Nghị quyết 104/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 V/v Sửa đổi nội dung Điểm 1b, Mục 1 biểu quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Nghị quyết 104/2019/NQ-HĐND Góp ý văn bản
9 Nghị quyết 147/2015/NQ-HĐND, 11/12/2015 Về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2016 Nghị quyết 147/2015/NQ-HĐND Góp ý văn bản
10 Nghị quyết 148/2015/NQ-HĐND, 11/12/2015 Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu đạt được giai đoạn 2011 - 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Gia Lai Nghị quyết 148/2015/NQ-HĐND Góp ý văn bản

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map