Kinh tế - xã hội
Default news teaser image
THÔNG BÁO - Kết luận của đồng chí Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác tháng 02 và 02 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023

Default news teaser image
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3/2023 CỦA UBND TỈNH

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 2 NĂM 2023

Default news teaser image
Chương trình làm việc năm 2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Default news teaser image
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2023

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 12 VÀ 12 THÁNG NĂM 2022

Default news teaser image
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2022, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023

Default news teaser image
BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2022 CỦA UBND TỈNH

Default news teaser image
Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2022

Default news teaser image
Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Default news teaser image
Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/12/2022 của Tỉnh ủy về Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Default news teaser image
Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII tại kỳ họp thứ Chín về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Default news teaser image
Thông báo các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map