Kinh tế tập thể - hợp tác xã
Default news teaser image
Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của BCĐ Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ và Chương trình số 46-CTr/TU ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Default news teaser image
Ban hành Chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Default news teaser image
NQ 43 quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại các tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2025

Default news teaser image
Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Default news teaser image
Nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 - 2025

Default news teaser image
Nghị quyết về việc chấp thuận cơ cấu tổ chức và tăng vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Gia Lai

Default news teaser image
Tổng kết công tác năm 2021 và chuẩn bị hoạt động năm 2022 của BCĐ đổi mới, phát triển KTTT, HTX

Default news teaser image
Trả lời các ý kiến của HTX tại Hội nghị tiếp tục và đối thoại giữa thường trực HĐND tỉnh với doanh nghiệp và HTX

Default news teaser image
Trả lời các ý kiến và HTX tại Hội nghị tiếp tục và đối thoại giữa thường trực HĐND tỉnh

Default news teaser image
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Default news teaser image
Kế hoạch triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ -CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Default news teaser image
Trả lời các kiến nghị, đề xuất của hợp tác xã sau Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Default news teaser image
Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luât hợp tác xã năm 2012

Default news teaser image
HỘI NGHI TRỰC TUYẾN TOÀN TỈNH TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 13 - NQ/TW,NGÀY 18/3/2002 - CP

 1 - 2 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map