THÔNG BÁO

15/09/2023
THÔNG BÁO
V/v công bố thông tin vị trí các dự án cần kêu gọi đầu tu trên địa bàn tỉnh
Gia Lai giai đoạn 2023-2025
­­­­­­­­
 
Thực hiện Văn bản số 1238/VP-CNXD ngày 28/4/2023 và Văn bản số 2391/UBND-CNXD ngày 06/9/2023 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc công khai danh mục dự án đầu tư ;Văn bản số 6854/BKHĐT-ĐTNN ngày 22/8/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý về hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt danh mục xã hội hoá và công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng công khai thông tin vị trí các dự án cần kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025 tại địa chỉ Website: www.skhdt.gialai.gov.vn, để các nhà đầu tư biết, quan tâm đăng ký dự án và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật./.
Xem chi ti ết tại đây:
  Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map