Thanh tra; phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo > Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2021-2022

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2021-2022 tại huyện Chư Prông.

26/04/2023
Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 được Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 199/QĐ-SKHĐT ngày 08/12/2022. Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2023 tại Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông, Đoàn thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 28/QĐ-SKHĐT ngày 14/4/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2021-2022 tại huyện Chư Prông. Dự buổi công bố Quyết định thanh tra có Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ông Trần Anh Dũng, Chánh thanh tra sở - Phó Trưởng Đoàn thanh tra; cùng dự còn có các thành viên Đoàn thanh tra. Về phía huyện Chư Prông có Ông Vũ Đình Hạnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cùng với các phòng, ban chuyên môn của huyện và đại diện UBND các xã có liên quan được UBND huyện giao làm chủ đầu tư.
Chu-Prong-2023.jpg
Thay mặt Đoàn Thanh tra, Ông Trần Anh Dũng, Chánh thanh tra sở, Phó Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 28/QĐ-SKHĐT ngày 14/4/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2021-2022 tại huyện Chư Prông và nêu một số nội dung liên quan đến kế hoạch thanh tra. Về phía địa phương, Ông Nguyễn Văn Ân, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Chư Prông báo cáo tóm tắt một số nội dung mà Đoàn thanh tra yêu cầu; nêu một số thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Chư Prông trong thời gian qua.
Sau khi nghe qua nội dung, đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu chỉ đạo chung: Việc tiến hành thanh tra lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư là nhiệm vụ thường xuyên nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế thiếu sót trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn huyện; qua đó, kiến nghị những biện pháp xử lý, chấn chỉnh những sai phạm (nếu có) nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư công. Đồng thời, quán triệt Đoàn thanh tra triển khai đúng mục đích, yêu cầu, nội dung của kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị; có sự phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn thanh tra với đối tượng thanh tra trong thời gian thực hiện thanh tra, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về công tác thanh tra; báo cáo kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Giám đốc Sở còn yêu cầu phía địa phương cần có sự phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Theo Kế hoạch, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.Thời kỳ thanh tra từ năm 2021 đến 2022.
Nguồn: Thanh tra sở.Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map