Thanh tra; phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo > Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông.

Công bố Kết luận thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông.

26/07/2023
Vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2023, tại Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông, Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số 28/QĐ-SKHĐT ngày 14/4/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành công bố Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về Đầu tư công và đấu thầu giai đoạn 2021-2022 tại Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông. Dự buổi công bố kết luận thanh tra có ông Đinh Hữu Hòa –Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Trưởng Đoàn thanh tra; ông Trần Anh Dũng, Chánh thanh tra sở - Phó Trưởng Đoàn thanh tra; cùng dự còn có các thành viên trong Đoàn thanh tra. Về phía huyện Chư Prông có ông Vũ Đình Hạnh-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, cùng với các phòng, ban chuyên môn của huyện và đại diện UBND các xã có liên quan được UBND huyện giao làm chủ đầu tư.
Tại buổi công bố kết luận thanh tra, Ông Đinh Hữu Hòa, Phó Giám đốc sở: Yêu cầu đối tượng thanh tra chấp hành kết luận thanh tra; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm trong kết luận thanh tra nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục những sai sót mà Đoàn Thanh tra, kết luận thanh tra đã nêu và báo cáo kết quả việc khắc phục kết luận thanh tra về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. Đồng thời, đề nghị đối tượng thanh tra thực hiện công khai Kết luận thanh tra theo quy định pháp luật.
Ông Vũ Đình Hạnh-Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, đại diện đối tượng thanh tra: Thống nhất với nội dung kết luận thanh tra số 1985/KL-SKHĐT ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Yêu cầu các phòng, ban, các chủ đầu tư, đơn vị được giao quản lý thực hiện dự án nghiêm túc tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan đến những sai phạm, thiếu sót; đồng thời, khắc phục những tồn tại, sai sót mà kết quả thanh tra, kết luận thanh tra đã nêu và báo cáo kết quả việc thực hiện kết luận thanh tra về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian yêu cầu và thực hiện niêm yết công khai kết luận thanh tra theo quy định.
Việc công bố kết luận thanh tra kết thúc hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày./.
Chi tiết xem tại đây
Nguồn: Thanh tra sở.Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map