Thanh tra, kiểm tra; Phòng, chống tham nhũng; Giải quyết Khiếu nại, tố cáo > Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư t

Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

09/12/2022
Ngày 08/12/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai đã ký Quyết định ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai. Theo đó, năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và đấu thầu tại 04 huyện: Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai, Chư Sê và thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 01 đơn vị trực thuộc sở.
Ngoài ra, Sở còn triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án trong ngân sách và ngoài ngân sách đối với 29 đơn vị là các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đồng thời, thực hiện kiểm tra công tác đấu thầu tại 03 đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát 03 chương trình mục tiêu quốc gia trong năm 2023 tại 05 đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố./.
Chi tiết xem nội dung tại đây!
Nguồn: Thanh tra Sở.Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map