Công tác hỗ trợ DNNVV > Thông tin khác > Trả lời kiến nghị tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp

Trả lời kiến nghị tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp

22/10/2021
1. Kiến nghị của Công ty bê tông Chiến thắng
Nội dung kiến nghị:
1. cần đẩy mạnh đầu tư công để tạo ra việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.
          * Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:
1. Về tổng vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.
          Tổng vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là 18.259,094 tỷ đồng tăng 23,5% so với giai đoạn 2016-2020; trong đó:
          - Ngân sách địa phương 12.040,768 tỷ đồng, tăng 11,4% so với giai đoạn 2016-2020.
          - Ngân sách Trung ương 6.218,326 tỷ đồng tăng 46,5% so với giai đoạn 2016-2020.
2. Đinh hướng nội dung đầu tư:
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030 và từng bước hình thành  hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.
Trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công, bố trí vốn tập trung, xem vốn đầu tư công tiếp tục là nguồn vốn “mồi” để thu hút các thành phần kinh tế khác; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tập trung với các nội dung sau:

- Lĩnh vực giao thông: Đầu tư các dự án giao thông đầu mối, dự án kết nối liên tỉnh, liên vùng của địa phương; đường giao thông kết nối với quốc lộ, Khu kinh tế cửa khẩu, đường vành đai thành phố Pleiku, trục đường lớn thành phố Pleiku; đường nội thị; các tuyến đường liên huyện; các tuyến đường tuần tra biên giới; đầu tư kiên cố hóa giao thông nông thôn.
- Lĩnh vực nông nghiệp: Tập trung đầu tư các công trình hồ đập thủy lợi ứng phó với sự biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, đầu tư kiên cố hóa kênh mương.
- Lĩnh vực giáo dục: Đầu tư hoàn thiện các trường phổ thông.
- Lĩnh vực y tế: Đầu tư các bệnh viện lớn mang tính chất khu vực, các bệnh viện chuyên khoa, hoàn thiện các trang thiết bị bệnh viện.
- Lĩnh vực bảo vệ môi trường: đầu tư hệ thống quan trắc môi trường; dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính, cắm mốc bảo vệ hành lang nguồn nước
- Lĩnh vực văn hóa, xã hội: Đầu tư Nhà hát, trung tâm triển lãm văn hóa, nghệ thuật và thư viện tổng hợp tỉnh.
- Lĩnh vực du lịch: Đầu tư các tuyến đường kết nối các khu, điểm du lịch.
- Đầu tư  khu kinh tế; khu, cụm công nghiệp: Tập trung đầu tư hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; các khu, cụm công nghiệp thực hiện xã hội hóa.
- Lĩnh vực công nghệ thông tin: Các dự án xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số, xây dựng đô thị thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia.
- Đầu tư trụ sở làm việc các cơ quan cấp tỉnh.
2. Xúc tiến kêu gọi đầu tư các DA có vị trí tại trục đường Trần Hưng Đạo, Lế Hồng Phòng, đồng thời đề xuất tổ chức đấu thầu các DA để giải phóng mặt bằng.
* Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:
Gia Lai được đánh giá là tỉnh năng động, sáng tạo, chủ động và luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư. Bên cạnh các hoạt động mang tính thường xuyên như tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, đối thoại với doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh thì Sở Kế hoạch và Đầu tư luôn chủ động tham mưu mở rộng thêm nhiều hoạt động, đa dạng hóa hình thức xúc tiến, kêu gọi đầu tư nhằm quảng bá và kêu gọi đầu tư các danh mục dự án đã được phê duyệt. Sở tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hướng nhà đầu tư quan tâm thì sẽ tổ chức triển khai thực hiện ngay, rút ngắn thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan. Ngày 02/8/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 466/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025 (đợt 1).
2. Kiến nghị của HTX Tân Tiến huyện Ia Pa
Nội dung kiến nghị:
1. Đề nghị tháo gỡ khó khăn, thủ tục cho các dự án chăn nuôi đã được các sở, ngành địa phương thống nhất nhưng đang hoàn thiện thủ tục để trình.
2. Đề nghị xem xét cho doanh nghiệp bổ sung mục tiêu đầu tư như cho thuê trang trại; xem xét lại mật độ chăn nuôi theo úng dụng tại địa phương.
* Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:
1. Trên địa bàn huyện Ia Pa hiện có 5 DA đã được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư; có 14 DA đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương để nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất; có 14 dự án đang được các nhà đầu tư đăng ký, Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các Sở ngành  địa phương để trình UBND tỉnh cho chủ trương.
Ngày 22/7/2021 Sở KHHĐT đã có văn bản số 2332/KHĐT-DN hướng dẫn quy trình, phê duyệt và triển khai thực hiện DA trên địa bàn tỉnh.
  • Mật độ chăn nuôi hiện nay của huyện Ia Pa tính đến thời điểm đầu tháng 10/2021: 0,31 ĐVN/ha.
  • Mật độ chăn nuôi trên dịa bàn huyện và Các trang trại được UBND tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy đồng ý cho chủ trương khảo sát: 1,34 ĐVN/ha.
  • Theo ý kiến của Ban Thường vụ huyện ủy Ia Pa, ngoài 05 dự án chăn nuôi đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, chỉ thống nhất cho chủ trương cho 09 trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu, khảo sát dự án.
2. Về nội dung bổ sung mục tiêu dự án đầu tư: Theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư, bổ sung mục tiêu dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. Do đó, nhà đầu tư lập hồ sơ để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định theo đúng quy định.
 

 
Nguồn: phòng Doanh nghiệp KTTT&TNCopyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map