Công tác hỗ trợ DNNVV
Default news teaser image
Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ

Default news teaser image
Ban hành Bộ công cụ đánh giá Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiềm năng tham gia chuỗi giá trị

Default news teaser image
Nghị quyết quy định mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ

Default news teaser image
Thông tin hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ hỗ trọ phát triển DNNVV

Default news teaser image
Thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ phát triển DNNVV

Default news teaser image
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 765 ngày 30 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn

Phối hợp, đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới t...
Phối hợp, đẩy mạnh hoạt động tư vấn cho DNNVV thông qua mạng lưới tư vấn viên ngành Kế hoạch và Đầu tư

Default news teaser image
Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc Quyết định chủ trương triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019 - 2023

Default news teaser image
Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Default news teaser image
Thành lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Trả lời kiến nghị tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp
Trả lời kiến nghị tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp

Default news teaser image
Triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

Default news teaser image
Hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của quỹ Phát triển DNNVV

Default news teaser image
Tổng hợp tình hình xử lý kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021.

Default news teaser image
Đăng ký tham gia Tập huấn về thúc đẩy kinh doanh trực tuyến với Google

 1 - 2 - 3 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map