Công tác cải cách hành chính
Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Báo cáo kết quả CCHC năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ CCHC năm 201...
Báo cáo kết quả CCHC năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ CCHC năm 2017


Kế hoạch cải cách hành chính Năm 2017
Kế hoạch cải cách hành chính Năm 2017

Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2017
Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2017

Default news teaser image
Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2016

Default news teaser image
Báo cáo kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm 2016

Default news teaser image
Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC năm 2016

Báo cáo CCHC Quý III năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2...
Báo cáo CCHC Quý III năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2016


Default news teaser image
Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế hoạ...
Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 21/10/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 135/QĐ-SKHĐT về việc Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Default news teaser image
Báo cáo kết quả cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2016

Default news teaser image
Báo cáo Việc thực hiện Chương trình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) giai đoạn 2011-2020

 1 - 2 - 3 - 4 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map