Tình hình báo cáo tổng hợp thực hiện, giải ngân

Tình hình báo cáo tổng hợp thực hiện, giải ngân

03/11/2021
                                                        TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN CÁC CHỦ ĐẦU TƯ                                                                                                                                                                                                                                                                                 ĐVT: Triệu đồng
STT Chủ đầu tư Kế hoạch năm 2021 Thực hiện từ ngày 01/01/2021 đến 01/11/2021 Tỉ lệ thực hiện Ghi chú
Khối lượng thực hiện Khối lượng giải ngân Khối lượng thực hiện Khối lượng giải ngân
A  UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ             
1  Thành phố Pleiku         492,526        259,502         254,498 52.7% 51.7%  
2  Thị xã An Khê        127,921         54,004          84,150 42.2% 65.8%  
3  Thị xã Ayun Pa           99,184          45,298           45,657 45.7% 46.0%  
4  Huyện Chư Păh           93,065          34,517           34,508 37.1% 37.1%  
5  Huyện Chư Prông          84,859         60,618          77,145 71.4% 90.9%  
6  Huyện Chư Pưh         107,580          46,767           45,721 43.5% 42.5%  
7  Huyện Chư Sê         120,970          65,528           65,621 54.2% 54.2%  
8  Huyện Đak Đoa          50,831         30,515          35,610 60.0% 70.1%  
9  Huyện Đak Pơ           43,543          20,199           19,073 46.4% 43.8%  
10  Huyện Đức Cơ         103,216          42,920           53,885 41.6% 52.2%  
11  Huyện Ia Grai           74,828          36,492           37,913 48.8% 50.7%  
12  Huyện Ia Pa           56,360          18,006           23,061 31.9% 40.9%  
13  Huyện K'bang           74,643          28,893           29,175 38.7% 39.1%  
14  Huyện Kông Chro          36,904         16,745          25,002 45.4% 67.7%  
15  Huyện Krông Pa        101,815         74,054          62,240 72.7% 61.1%  
16  Huyện Mang Yang           49,358          23,173           24,334 46.9% 49.3%  
17  Huyện Phú Thiện          66,694         38,734          44,304 58.1% 66.4%  
B  CÁC CHỦ ĐẦU TƯ KHÁC   
1  BCH quân sự tỉnh          17,360         12,743          10,890 73.4% 62.7%  
2  BCH bộ đội biên phòng tỉnh          57,500         28,500          40,240 49.6% 70.0%  
3  BQL các dự án ĐTXD         812,249        253,513         424,603 31.2% 52.3%  
4  BQL khu kinh tế tỉnh           51,345          12,535           13,191 24.4% 25.7%  
5
 Các BQL Rừng phòng hộ 
           6,113                   -             2,428 0.0% 39.7%  
6  Công ty TNHH MTV khai thác CT thủy lợi        127,733         82,581          77,318 64.7% 60.5%  
7  Sở NN và PTNT         101,727          22,629           23,319 22.2% 22.9%  
8  Sở Khoa học và CN             5,864              104                561 1.8% 9.6%  
9  Sở TM và MT        113,359       109,159        109,169 96.3% 96.3%  
10  Sở Kế hoạch và Đầu tư        247,587       143,534        157,706 58.0% 63.7%  
11 Đài PTTH tỉnh          29,000                   -                    - 0.0% 0.0%  
12 Sở VHTTDL          17,000                   -                620 0.0% 3.6%  
13 Sở Y tế          40,570                   -                313 0.0% 0.8%  
14 Sở Giáo dục và Đào tạo          18,200                   -                370 0.0% 2.0%  
15 Sở TTTT          26,257            1,249             1,249 4.8% 4.8%  Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map