Báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 28/10/2021

Báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 28/10/2021

29/10/2021
Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 đến ngày 28/10/2021 như sau:

1.Tình hình phân bổ vốn đầu tư công năm 2021

         Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Gia Lai (theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020) là 3.101,937 tỷ đồng.

         Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tỉnh giao là 3.573,452 tỷ đồng; trong đó:

(1) Vốn đầu tư công giao từ đầu năm 2021: 2.498,296 tỷ đồng, Cụ thể:
a) Vốn ngân sách địa phương: 1.303,339 tỷ đồng.
b) Vốn ngân sách trung ương: 861,527 tỷ đồng, gồm:
- Vốn trong nước: 641,591 tỷ đồng.
- Vốn nước ngoài (ODA): 219,936 tỷ đồng.
c) Vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021: 333,43 tỷ đồng.
(2) Vốn đầu tư công giao trong năm 2021 (các dự án khởi công mới): 1.075,156 tỷ đồng, gồm:
- Vốn ngân sách địa phương: 812,156 tỷ đồng.
- Vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước): 263 tỷ đồng.
2. Tình hình thực hiện và giải ngân
2.1. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công giao từ đầu năm  

  Đến ngày 28/10/2021, khối lượng thực hiện 1.452,23/2.498,296 tỷ đồng, đạt 58,13% kế hoạch vốn đã giao; giải ngân 1.660,751/2.498,296 tỷ đồng, đạt 66,48% kế hoạch vốn đã giao. Cụ thể: Tải về tại đây...BC-thang-ĐTC-28-10-2021.pdf
Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map