You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Đầu tư công
Default news teaser image
Xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2022

Default news teaser image
Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 2)

Default news teaser image
Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2020

Default news teaser image
Quyết định giao vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 1)

Default news teaser image
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016-2020; năm 2018,2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Default news teaser image
UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2020

Default news teaser image
HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2016-2020 VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Default news teaser image
Triển khai thực hiện Nghị định số 40/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Default news teaser image
Đầu tư xây dựng cơ bản Quý I năm 2020 và giải pháp thực hiện trong các tháng cuối năm 2020

Default news teaser image
Kế hoạch đầu tư công năm 2020

Default news teaser image
Quyết định giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2020

Default news teaser image
Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý 3 năm 2019

Default news teaser image
Kiểm tra, rà soát kế hoạch đầu tư công năm 2020

Default news teaser image
Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

 1 - 2 - 3 - 4 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Hồ Phước Thành
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map