Đầu tư công
Quyết định giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 (...
Quyết định giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 7).
Quyết định giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 7).

Default news teaser image
Quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 2).

Default news teaser image
Quyết định giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 3).

Default news teaser image
Quyết định giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 4).

Default news teaser image
Quyết định giao kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022.

Default news teaser image
Quyết định giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 5).

Default news teaser image
Quyết định giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 6).

Default news teaser image
Quyết định giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 2).

Default news teaser image
Quyết định giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 đợt 1

Default news teaser image
Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Default news teaser image
Hướng dẫn kế hoạch đầu tư công năm 2023

Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư năm 2022 vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước , đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư

Default news teaser image
Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 ( đợt !)

Default news teaser image
Quyết định về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 2)

Default news teaser image
Công điện 7776/CĐ-VPCP ngày 25/10/2021 về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

 1 - 2 - 3 - 4 - 5 


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map