Special Pages > Thông báo > Thông tin địa chỉ nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết Thủ tục hành chính

Thông tin địa chỉ nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết Thủ tục hành chính

25/10/2021
Trong thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được kiến nghị, phản ánh của nhiều doanh nghiệp về việc khó khăn khi tìm kiếm thông tin đăng ký để nộp hồ sơ và nhận kết quả TTHC qua mạng và qua dịch vụ BCCI. Nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc thực hiện thủ tục hành chính của doanh nghiệp được dễ dàng, thuận lợi. Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin để nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng và thông qua qua dịch vụ BCCI đối với các  thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể:
 
I. Cơ quan Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
1 Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Quầy số 14, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai - 69 Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
2 Thời gian tiếp nhận hồ sơ (trực tiếp) Sáng: Từ 7h00’ đến 10h30’
Chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’
3 Số điện thoại liên hệ 0934816771
II. Đăng ký hồ sơ qua mạng điện tử
1 Trang web hướng dẫn đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử www.dangkykinhdoanh.gov.vn
2 Số điện thoại liên hệ hướng dẫn về kỹ thuật 1900.9026
3 Số điện thoại liên hệ hướng dẫn về nghiệp vụ của Phòng Đăng ký kinh doanh 0269 3823713
4 Nộp hồ sơ qua mạng Lĩnh vực Đầu tư (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3) https://dichvucong.gialai.gov.vn
III. Đăng ký nộp hồ sơ bản giấy và nhận kết quả qua bưu điện
1 Trang web đăng ký http://dvc.gialai.gov.vn/
2 Số điện thoại liên hệ 0934816771
3 Thông tin khác (nếu có)