Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động sở > THÔNG BÁO Nhu cầu tiếp nhận công chức về công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia La

THÔNG BÁO Nhu cầu tiếp nhận công chức về công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia La

25/08/2023
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về ban hành quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai;
Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai;
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai thông báo nhu cầu tiếp nhận công chức về công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:
1. Vị trí việc làm cần tiếp nhận:
- Chuyên viên quản lý Công nghệ thông tin.
- Chuyên viên quản lý Xây dựng dân dụng, công nghiệp.
2. Chỉ tiêu cần tiếp nhận: 02 người.
3. Yêu cầu:
- Đang là công chức ngạch chuyên viên trở lên, công tác tại các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và các phòng chuyên môn cấp huyện từ 05 năm trở lên.
- 03 năm liền được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không trong thời gian bị xem xét kỷ luật hoặc đang bị xử lý kỷ luật.
- Trình độ: Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Xây dựng dân dụng, công nghiệp.
- Có khả năng nghiên cứu, vận dụng tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; từ đó tham mưu, đề xuất, tổng hợp các nội dung công tác theo lĩnh vực được phân công.
4. Hồ sơ tiếp nhận, gồm:
- Hồ sơ lý lịch công chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận; có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;
- Các quyết định tuyển dụng, quyết định điều động, tiếp nhận, quyết định lương và các quyết định có liên quan;
- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận;
- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi công tác.
- Hai phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người được đề nghị tiếp nhận.
5. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ:
- Nộp hồ sơ trong giờ hành chính vào các ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 31/8/2023.
- Người có nhu cầu về làm việc tại vị trí việc làm trên nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 0269 3824 414./.
- Ưu tiên những người đã từng làm các công việc có liên quan đến kế hoạch đầu tư, quản lý dự án, xây dựng dân dụng, đấu thầu
Xem tại đây:


Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map