CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

11/12/2019
STT Số hiệu văn bản Nội dung Tải về
 

222/QĐ-SKHĐT

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Tải về

 

120/QĐ-SKHĐT

Quyết định bổ sung thu nhập tăng thêm Quý 2 năm 2020

Tải về

 

230/QĐ-SKHĐT

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Tải về

 

221/QĐ-SKHĐT

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm kinh phí năm 2019

Tải về

 

220/QĐ-SKHĐT

Về việc điều chỉnh giảm kinh phí năm 2019

Tải về

1

211/QĐ-SKHĐT

Công bố công khai quyết toán kinh phí tập huấn luật DNNVV; Luật quy hoạch và Luật đầu tư công

Tải về

2 208/QĐ-SKHĐT Công bố công khai bổ sung kinh phí - Quyết toán kinh phí tổ chức diễn đàn tháo gỡ khó khăn và kết nối cung cầu cho hợp tác xã  Tải về
3 207/QĐ-SKHĐT Bổ sung và quyết toán kinh phí tổ chức diễn đàn tháo gỡ khó khăn và kết nối cung - cầu cho hợp tác xã Tải về
4 127/QĐ-SKHĐT Công bố công khai bổ sung kinh phí và quyết toán kinh phí Hội nghị triển khai các mô hình hợp tác xã kiểu mới Tải về
5 128/QĐ-SKHĐT Công bổ công khai bổ sung kinh phí thực nộp vào ngân sách nhà nước để hỗ trợ hoạt động Thanh tra của Đơn vị Tải về
6 62/QĐ-SKHĐT Về việc công bố công khai bổ sung kinh phí và Quyết toán kinh phí đoàn cán bộ tỉnh tham dự Hội nghị tại Camphuchia năm 2018 Tải về
7 53/QĐ-SKHĐT Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thực hiện Chương trình số 64-Ctr/TU trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về 
8 54/QĐ-SKHĐT Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thực hiện Chương trình số 64-Ctr/TU trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về 
9 2211/TB-SKHĐT  Thông báo Công khai bổ sung - điều chỉnh tăng giảm dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2018 Tải về
10 07/QĐ-SKHĐT  Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tải về
11 08/QĐ-SKHĐT  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Sở KHĐT Tải về

Copyright © 2012 Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  Ông Nguyễn Hữu Quế
Giấy phép số:04 /GP-TTĐT  của Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai, Cấp ngày 22/6/2021.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hoàng Hoa Thám, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 382-4414  /  Fax: (0269) 382-3808 - Email: skhdt@gialai.gov.vn
      Trang chủ     |   Tin tức   |   Liên hệ   |   Mobile   |   Site map