Việt Nam tiến hành những bước đi quan trọng hướng tới việc xây dựng một đạo luật toàn diện về tư pháp người chưa thành niên

Việt Nam tiến hành những bước đi quan trọng hướng tới việc xây dựng một đạo luật toàn diện về tư pháp người chưa thành niên

Ngày 31 tháng 8 năm 2022 – Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với UNICEF tổ chức Hội thảo tham vấn để học hỏi từ kinh nghiệm của các quốc gia đã ban hành luật tư pháp người chưa thành niên. Hội thảo diễn ra tại Hà Nội với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu trong khuôn khổ Dự án Tăng cường luật pháp và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE). Thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm và các điển hình tốt nhất của quốc tế và khu vực, Hội thảo là diễn đàn để thảo luận về những biện pháp chiến lược nhằm tăng cường tư pháp cho người chưa thành niên đóng góp vào đề cương của một đạo luật tư pháp người chưa thành niên toàn diện.  
 “UNICEF tham gia tích cực vào bước đi quan trọng này hướng tới việc xây dựng một đạo luật toàn diện về tư pháp người chưa thành niên. Chúng tôi hoan nghênh việc áp dụng một cách tiếp cận toàn diện để mang lại những sự thay đổi chiến lược nhằm tăng cường tiếp cận tư pháp cho tất cả người chưa thành niên vi phạm pháp luật cũng như nạn nhân, nhân chứng của tội phạm”, bà Lesley Miller,  Phó trưởng đại diện UNICEF Việt Nam phát biểu.
Các diễn giả quốc tế và đông đảo chuyên gia từ các ủy ban hữu quan của Quốc hội, các bộ, ngành, tổ chức xã hội, các tòa án nhân dân ở trung ương và địa phương, các tổ chức phát triển đã tham dự Hội thảo và đã thảo luận sâu về các vấn đề liên quan đến tư pháp người chưa thành niên như sự cần thiết của công tác điều phối và phối hợp liên ngành hiệu quả, thủ tục thân thiện với người chưa thành niên và nhạy cảm giới khi giải quyết các vụ việc liên quan đến người chưa thành niên, hệ thống biện pháp và chế tài xử lý liên tục từ nhẹ đến nặng, vai trò của nhân viên công tác xã hội trong mọi giai đoạn của tiến trình tư pháp người chưa thành niên cũng như việc phát triển các dịch vụ phúc lợi xã hội để giáo dục, phục hồi người chưa thành niên vi phạm pháp luật tại cộng đồng.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
Nguồn: Ban QLDA Bạn hữu trẻ em

Quay lại