Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025

         Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK ngày 08/4/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 04/5/2022 của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đâu tư về hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2022-2025; ngày 19/8/2022, 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thành công các Đại hội Chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo các Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Quế – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Công Thành – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở.
           Đại hội đã được nghe báo cáo: báo cáo chính trị kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội các Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2022; các báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2022; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các Chi bộ thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2025 và thông qua Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2022.
          Trong nhiệm kỳ qua, các Chi bộ đã lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Duy trì sinh hoạt hàng tháng; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của các Chi bộ luôn được đánh giá xếp loại tốt. Công tác kiểm tra, giám sát đạt kế hoạch đề ra, duy trì tỷ lệ trên 70% đảng viên được kiểm tra, 10% đảng viên được giám sát. Hàng năm, các Chi bộ đều được Đảng bộ Sở đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, các Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới được đưa ra trong các báo cáo đã nêu.
hinh-hiep.jpg
          Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, các Đại hội cũng đã thể hiện sự nhất trí cao và sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực bầu vào Chi ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
          Nghị quyết của Đại hội đã được các Đại hội biểu quyết thông qua là sự khởi đầu có tính quyết định, là định hướng phát triển cho mỗi Chi bộ, mỗi Chi ủy, mỗi một đảng viên trong nhiệm kỳ tới. Kết quả của Đại hội các Chi bộ lần thứ V nhiệm kỳ 2022-2025 thể hiện đầy đủ tinh thần “dân chủ - trí tuệ - trách nhiệm - đoàn kết - đổi mới” đã thành công tốt đẹp.
Nguồn: Đảng uỷ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quay lại